Raport înv


                  Raport asupra activităţii între anii 2008-2013
a doamnei profesor înv. primar BABII DANIELA

OPIS 12 pagini
Specialitatea: profesor învăţământ primar, gradul I
Studii-LICEUL PEDAGOGIC SUCEAVA-1987
           -UNIVERSITATEA „Ştefan cel Mare” Colegiul universitar de institutori -2001
-INSTITUTUL PARTICULAR DE ÎNVĂŢĂMÂNT „MIHAI    EMINESCU” Facultatea de filologie, specializarea lb. engleză-limba română-1991-1996 cu filtre la UNIVERSITATEA „Al.I.CUZA” Iaşi –2001 şi  licenţa cu media 10 la
UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE”SUCEAVA,,iulie2007,specializare filologie, engleză - română
-UNIVERSITATEA „Ştefan cel Mare” masterat, cursuri de zi, fără taxă – Comunicare şi relaţii cu publicul, an univ. 2007-2008
             -UNIVERSITATEA „Ştefan cel Mare” Facultatea de ştiinţe ale educaţiei”              continuare studii an univ. 2012-2013
Vechime în învaţământ: 25 ani
Grad didactic: gradul I, în 1998 cu media 10.00 p.39
Unitatea de învăţământ unde funcţionează: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 10 SUCEAVA din 1987( acte doveditoare la p.  36-42   )
 Punctul 1. CRITERIUL ACTIVITĂŢILOR COMPLEXE CU VALOARE INSTRUCTIV-EDUCATIVE p.43
 a). Rezultate la testări şi evaluări la sfârşit de an şcolar care să testeze evoluţia elevilor în raport cu testarea iniţială
   - în intervalul şcolar 2007-2013 am condus două colective de elevi şi rezultatele la testele şi evaluările de sfârşit de an şcolar au fost foarte bune şi bune(cf. adev. nr.784 din 27.03.2013 şi tabelelor extrase din dosarul comisiei metodice);p.44,45,46,47,48
     Rezultate deosebite la testări şi evaluări la şfârşit de ciclu primar
  - seria de elevi din anii şcolari 2007-2011 a avut rezultate foarte bune şi bune la testarea de la sfârşitul ciclului primar( cf. adev. nr.783 din 27.03.2013 şi a extraselor  din registrul comisiei metodice clasa a IVa an şc.2010-2011)p.49,50
    Rezultate deosebite obţinute la testările predictive la începutul ciclului gimnazial
       -elevul Arotăriţei Robert,elev din cls. a V al şcolii „Ion Creangă” s-a clasat pe locul II, 18 puncte la olimpiada de matematică V-VIII.(cf. copiei tabelului)p.51
            - clasa a V a - testele predictive la matematică - media 8,25,  la limba română-media 7,64, media de promovabilitate fiind de 7,64%. (cf. extrasului din dosarul comisiei metodice şi conform aprecierilor d-nelor prof. HULUŢĂ Ecaterina şi CUCUVEICĂ Mariana şi tabelului nominal ) p.53,52,54,55
          -  seria de elevi an şc. 2011/2013, s-au acomodat perfect stilului meu de predare-învăţare
          -  am primit calificativul  „Foarte bine” din 2008 şi până în prezent (cf. adev.729 / 25.03.2013
b). Iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea PC-ului la clasă
           -  am urmat  cursul de iniţiere IT şi utilizare AEL cu durata de 89 de ore, la CCD finalizat cu concurs on line la care am obţinut 36 de puncte din 40 posibile. (cf.adeverinţei 952 din 30.03.2012 atestatului nr. 5817 din ian. 2007 şi a fişei competenţelor, seria A, nr. 0024569)p.56,57,58,
           -  precizez că sala de clasă are mobilier modular şi a fost dotată din donaţii şi sponsorizări cu calculator conectat la Internet, iar din anul şcolar 2008-2009  deţine şi tablă interactivă cu retroproiector.
           -  folosesc softuri educaţionale în predarea operaţiilor  cu numere naturale,utilizez softurile nou create pe prezi.com, dar şi lectii AEL realizate de mine sau de alţi colegi sau preluate de pe Internet,editez revista clasei şi buletinul înformativ al şcoii(cf. copiei xerox)p.59
  c). Performanţe în pregătirea elevilor distinşi la concursurile de profil şi olimpiade şcolare p.60
        Premii I  faza naţională
·         Premiul  I  şi medalie  Concursul Naţional „Evaluare în matematică, acordat elevului Arotăriţei Robert, 20 februarie 2010 (cf diplomei ) p.61.
·         Premiul  I şi medalie Concursul Naţional „Evaluare în Educaţie la Matematică”, acordat elevului Arotăriţei Robert, 16 oct. 2010(cf. diplomei) p.62
·         Premiul I la Concursul Naţional „ Micul matematician” , acordat elevului Robert Arotăriţei, 8 iunie 2010 (cf. dipomei)p.63
·         Premiul I şi medalie Concursul Naţional de Matematică Euclid, etapa III, clasa a III a, 5 mai 2012 acordată elevei Crăciun Sabina Alexandra (cf. diplomei) p.64
·         Premiul I  şi medalie Concursul Naţional de Evaluare în Educaţie la Limba şi literatura română , etapa I, 19.10.2011elevei Crăciun Sabina Alexandra  , (cf. diplomei)p.65
·         Premiul I  Concursul naţional de publicaţie şcolară „Medi@ Junior” ed. I , 2009-2010  revistei „Universul bobocilor”(cf. diplomei) p.66
·         Premiul I  Concursul Naţional „O şcoală pentru fiecare, o şcoală pentru toţi”, (cf. diplomei) p. 67
       Premii II faza naţională
 • Premiul II  Concursul naţional de matematică ARHIMEDE conferit elevului Arotăriţei Robert, ediţia a VII-a, etapa finală,  C.N.Ştefan cel Mare, Suceava,17 aprilie 2010   (cf.diplomei) p.68
 • Premiul II  Concursul  naţional de comunicare şi ortografie elevei Maximoaia Clarisa-Ofelia, 96 de puncte,  Suceava, an şcolar 2010-2011, organizat de ISJ (cf. diplomei) p.69
 •  Premiul II  Concursul  naţional „Zâmbet pentru Europa” oferit elevei Maximoaia Clarisa  Suceava, 4 iunie 2011, (cf. diplomei)p.70
 • Premiul II  Concursul naţional „Evaluare în educaţie în matematică” elevului Arotăriţei Robert,  etapa I, din 18 octombrie 2008, C. N. Dimitrie Cantemir, Suceava, (cf. diplomei)  p.71
 • Premiul II   Concursul naţional „Evaluare în educaţie în matematică” elevului Arotăriţei Robertetapa a III-a, din 9. 05.2009 (cf. diplomei) p.72
 • Premiul  II  Concursul Naţional de Matematică ARHIMEDE,conferit pentru merite deosebite  elevului Arotăriţei Robert  la ediţia a VIII-a din 26.02.2011  la Centrul C. N. “Ştefan cel Mare”,p. 73  (cf. diplomei) şi elevului Bărboşelu Andu la ediţia 2012
 • Premiul II  Concursul  Naţional “ Work and Creation elevului Leonte Samuel, ed. a VIII a, 20. 11. 2012 p.74
Premii III faza naţională
 • Premiul III Concursul Naţional de Matematică EUCLID,elevului Arotăriţei Robert,etapa I, din 21.oct.2009 p.75(cf. diplomei)
 • Premiul III Concursul Naţional de Matematică ARHIMEDEelevului Prichici Daniel, ediţia a VII-a , etapa a II-a din 27 februarie 2010 p.76 (cf. diplomei)
 • Premiul III Concursul Naţional de Matematică„ARHIMEDE” elevei Bîrdu Adriana ,ediţia a VII-a, etapa a II-a din  27 februarie 2010p.78  (cf. diplomei)
 • Premiul III şi medalie Concursul Naţional „EVALUARE ÎN EDUCAŢIE LA MATEMATICĂ” elevului Prichici Daniel,etapa I, Suceava din16.10.2010, p.79 (cf. diplomei)
 • Premiul III Concursul Naţional de Matematică „LUMINA MATH” conferit elevilor Arotăriţei Robert şi Alexiuc Dragoş la ediţia a XIV-a, din 27.11.2010, p.80 (cf. diplomei)
 • Premiul  III  Concursul Naţional Smart de cultură generalăelevului Prichici Daniel, sem. I,an şcolar 2009-2010, (cf. diplomei)  p.81
 • Premii III Concursul Naţional de Matematică „ARHIMEDE”,ediţia a VII-a,etapa a II-a din 27.02.2010 (cf. diplomei),  p.82,
 • Premiul III Concursul Naţional „Energie pentru viaţă, conferit elevului Arotăriţei Robert, Suceava, 1 iunie 2009,(cf. diplomei),p.83,84
Menţiuni faza naţională
 •  Menţiuni cu diploma de merit, concursul naţional de matematică EUCLID, elevului Alexiuc Dragoş,etapa I,24 oct.2009, ,etapa a II-a,16.01.2010, ,etapa aII-a,5 martie2011 (cf. diplomelor) p.85-87
 •  Menţiuni şi diplome de merit concursul naţional ARHIMEDE, 2010,2011 elevilor Prichici Daniel ,ediţia aVII-a din17 aprilie 2010, Tănase Andreea şi Beregoi Ivonaediţia aVIII-a, etapaIII,din 9 aprilie 2011 (cf. diplomelor)  şi elevilor Turcu Alessio, Rusu Sebastian, Bărboşelu Adi Iulian, Boca Andrei Ilie,etapa III din 6.05.2012p.88-89
 • Menţiuni concursul naţional „LUMINA MATH”,2010 elevilor Birdu Adriana şi Alexiuc Tudor  ediţia aXIV-a din 27.11.2010(cf. diplomelor) şi elevului Andrei Boca, ediţia XVI, 15.11. 2012p.90.91
 • Menţiuni cu diploma de merit concursul naţional EUCLID, 2010 elevilor Arotăriţei Robert din 16 .01.2010 şi Alexiuc Cătălin Tudor din 5 martie 2011(cf. diplomelor) p.92.93
Premii faza judeţeană
·         Premiul II concursul ARHIMEDE,clasament judeţean,2008elevului ArotăriţeiRobert,etapa I, 18.10. 2008,  (cf. diplomei)p.94
·         Premiul II concursul „Evaluare în educaţie” matematică,2010conferit elevului Alexiuc Dragoş etapa I din 16.10. 2010, (cf. diplomei)p.95
·         Premiul III concursul „Evaluare în educaţie” clasament judeţean matematică 2009  conferit elevului arotăriţei Robert ,etapa I,din 17. 10. 2009 (cf. diplomei) p.96                                        
·         Premiul III şi menţiune concursul „Democraţie şi toleranţă,mai 2009, 2010 conferit elevei Maximoaia Clarisa  din 21mai2011şi 22mai2010 (cf. diplomelor) şi elevului Leonte Samuel Premiul I cu participare merituoasă la faza naţională în iulie 2013 p.,97,98
·         Premiul III concursul „Evaluare în educaţie, matematică,clasare judeţeană,2009 elevului Arotăriţei Robert , etapa I din 17.10.2009 (cf. diplomei) p.99,
·         Premiul III concursul „Made for Europe”,2010 elevilor Tuca Elena şi Murariu Eduard din data de 20.03.2010  (cf. diplomei)p.100
·         Menţiuni concursul „Evaluare în educaţie”oct.2009  elevilor Alexiuc Tudor, etapa I din 17.10.2009   şi elevilor Bărboşelu Iulian în 2011, 2012 şi 2013(cf. diplomelor) p.101
Premii concursuri interjudeţene/regionale şi interşcolare
·         Premiul III, clasament centru de evaluare,concursul naţional „Evaluare în Educaţie”, 2010 elevului Prichici Daniel,etapa a III-a din 24.04.2010p. 102
·         Premiul I respectiv Menţiune concursul interjudeţean de informatică „START IT”,2009elevului Gagea Andrei şi elevei Bîrdu Adriana Teodora  ediţia I, din 6-7 februarie 2009 (cf. diplomei)p.103,104
·         Adeverinţă  nr.463 din 21.2 2011 concursul interjudeţean SINUS2011  cu participarea şi punctajele  elevilor Arotăriţei Robert-20,50 din 21 posibile şi Maximoaia Clarisa -15 puncte .Precizez că elevii s-au calificat şi au participat şi la faza interjudeţeană  a concursului (cf.adev.) p.105
·         Adresa ISJ a tabelului nominal nr.2175 din 21 martie 2011 cu elevii participanţi la  concursul interjudeţean de matematică „Florica T. Câmpan” Iaşi  şi copie a unei   părţi din  clasamentulul concursului (cf.adresei trimisă ca doc. ataşat) p.106,107
·         Premiul II concurs interşcolar “Cu primăvara ne jucăm”, 5.04. 2012,elevei Francu Ioana
    Performanţe în pregătirea elevilor distinşi la concursuri cultural artistice şi sportive    recunoscute de MECTS, materializate în obţinerea de premii
 • Premiul I concurs naţional  „Zâmbet pentru Europa” din cadrul proiectului internaţional Grundtvig Partea din 4 iunie2011,conferit elevei Berezoschi Claudia (cf. diplomei)p.109
 • Premiul I ,concurs naţional „O şcoală pentru fiecare, o şcoală pentru toţi”colaj,machete din 23 mai 2009 lucrare colectivă(cf. diplomei) p.109,110
 • Premiul II campionat de fotbal echipei de fotbal a clasei a II a D (cf, diplomei) p.111
 • Premiul I concurs de astronomie “Equinox”desene  ediţia a IX-a ,24 martie 2012, elevilorBoca Andrei şi Crăciun Sabina (cf, diplomei)p.112-114
 • Premiul II concurs de astronomie “Equinox” desene, ediţia a VI – a din 21.03.2009elevului Alexiuc Tudor (cf. diplomei) p.114
 • Premiul III concurs internaţional de creaţii plastice „Zâmbet pentru Europadin cadrul simpozionului internaţional  “Educaţie şi cetăţenie europeană”, din 24 aprilie 2010  conferit elevei Berezoschi Claudia (cf. diplomei)p.115
 • Premiul III concurs naţional „Poftiţi la teatru”, ediţia a II a, din 27 mai 2011  tuturor elevilor clasei a IV a B pentru prezentarea piesei  de teatru în limba engleză, “The Glass Dog”.Menţionez că piesa de teatru este rodul efortului lingvistic al elevilor la ora de opţional. p. 116 (cf. diplomei)
 • Premiul III concurs naţional  de creaţii  plastice„Zâmbet pentru Europadin 4 iunie2011 elevelor  Serediuc Roxana şi Tănasă Andreea Florina p. (cf. diplomelor) p.117,118
 • Premiul III concurs naţional de creaţii plastice „Eminescu printre noi” , 15 ianuarie2011elevei Berezoschi Claudiap.118 (cf. diplomei)
 •  Premiul III concurs naţional secţiunea desen, „O şcoală pentru fiecare, o şcoală pentru toţi” din 23 mai 2009 elevei Maximoaia Clarisa(cf. diplomei) p.119
 • Premiul I concurs naţional „Equinox”, ediţia aIX-a,24 martie 2012 elevilor Maximoaia Clarisa(cf. diplomei) p.120
 • Menţiune concurs naţional „Equinox”,ediţia aIX-a,24 martie 2012 elevei Berezoschi Claudia(cf. diplomei) p.121
1.d). Pregătirea loturilor pentru concursurile şcolare internaţionale, naţionale, judeţene incluse în calendarul MECTS/ISJ p. 122
1.d).3.  Membru în comisia de organizare a concursurilor naţionale
      -  supraveghetor test,membru în comisia de organizare a concursului naţional de evaluare în matematică:etapa Idin 17.10 2009, etapa II din 20.02.2010, etapa  III din 21.05. 2011,etapa I din 20.10.2012(cf. diplomelor) p.123,124,125.
- supraveghetor test,membru în comisia de organizare a Olimpiadei Naţională de matematică, din   (cf. adev.nr. 318 din 18 febr.2012)p.126
1. d).4.  Membru în comisia de organizare /evaluare a concursurilor naţionale
      - evaluator,membru în comisia de evaluare în concursul naţional de evaluare în matematică,etapa II din 21.02.2009,etapa a II a din 20.02.2010, etapa I din 15.10 2011,etapa II din 19.02 2012 şi etapa III din 11.05.2011 p.(cf. diplomelor),p.127-131
1.d).5. Membru în comisia de organizare/ evaluare a concursurilor judeţene, interjudeţene
    -   coordonator al concursului naţional LUMINA MATH la nivelul şcolii, ediţia a XIV-a din 27. 11. 2010  p. (cf.. adev.)p.132
  - coordonator al concursului regional “Evaluarea interdisciplinară prin intermediul orientării turistico- ecologice”, mai 2012p.133
    -  adeverinţă nr.268 din 11.03.2010 de îndrumător al elevilor la Concursul judeţean de creaţie artistico-plastică „Flori pentru mama” p.134
   -  am pregătit, coordonat şi însoţit concurenţii participanţi la Concursul de astronomie „Equinox” (cf. diplomei)p.135 şi la concursul “Vis de copil în casa bunicilor”,iunie 2012 (cf. diplomei)p.136
1.d). 6. Pregătirea /organizarea loturilor naţionale
        - am îndrumat, pregătit. organizat şi însoţit elevii la concursul naţional de matematică EUCLID, etapa I, nr.1928 din 11.06.2009, nr.232 din 16.01.2010 , nr.7899 din 5.03.2011 şi nr.278 din 5.11.2011 şi 2012 (cf. adeverinţelor şi diplomelor )p.137-144
 1.d). 7. Însoţitor al loturilor naţionale
    -am îndrumat şi însoţit elevii participanţi la concursul de matematică al revistei  ARHIMEDE, etapaI,nr.1696 din 17.04.2010 nr., ediţia a VII-a, etapa a III-a şi nr.1205 din 9.04. 2011, ediţia a VIII-a,etapa III (cf. adeverinţelor)p.145-147
    -am participat ca îndrumător la concursul  naţional LUMINA MATH,2011,(cf. adev)p.148
   -  am însoţit şi îndrumat eleviii la concursul de matematică  Micul matematician,al Revistei SINUS(cf.adresei) p.149, 150p.
-ataşez şi adresa din 29 martie 2011 cu  participarea la concursul de matematică ARHIMEDE”p.132
-am îndrumat şi însoţit elevii  participanţii la olimpiada de cultură civică faza locală din 22 ian. 2011 p.100 (cf. adresei )p.151
ataşez adresa nr.818 din 17 .05.2010 cu îndrumarea elevilor la concursul „Democraţie şi toleranţă"p.152
Am elaborate subiecte pentru evaluările iniţiale, summative şi finale, dar şi subiecte pentru faza pe şcoală şi locală a concursurilor şcolare în anii şcolari 2009-2010 şi 2011-2012.(cf. adev.779 din26martie 2013p.153
1.d).8. Coordonator, membru al grupurilor de lucru       
     - colaborator la a treia ediţie a Evaluării Naţionale în educaţie(cf. adev (din 24 aprilie 2010)p.154
     - organizator al Concursului Canguraşul Matematician ( cf. adev. nr.4516/28.03.2012)p.155
     - organizator- mentor al Concursului Naţional Comper(cf. adev. nr.75467/12.07.2012) p.156
1.d).9 Elaborarea instrumentelor de lucru pentru pentru pregătire elevilor capabili de performantă
      Am elaborate subiecte pentru evaluările iniţiale, summative şi finale, dar şi subiecte pentru faza locală a concursurilor de matematică şi limba română(cf. adev. nr.779 din 26 martie2013)p.
1.e. Organizarea de concursuri  şi festivaluri la nivel internaţional, naţional şi interjudeţene, judeţene, participarea la spectacole, expoziţii, concerte, simpozioane
Nivel judeţean
 -am făcut parte din comisia de organizare a concursului şi a expoziţiei cu vânzare “ Muncă şi creaţie”(cf. adev nr. 1818/29 12. 2008) p.158.
-sunt coordonatorul proiectului “Olimpiadele copilăriei” (cf. acordului de parteneriat nr.425 din 15.11.2012 )   p. 159  
în data de 14 mai 2010 am  prezentat sceneta în limba engleză „Red Riding Hood”la GPP „Prichindelul”p.    (cf.adev.812 din 13 mai 2010) p.160
- am organizat la librăria Alexandria activitetea serbare “ Micii povestitori” cf. adev.1002 din 3 .04.2012 p.161
  - am participat în data de 14 decembrie 2010 cu dansul „Stropi de bucurie” la Serbarea prilejuită de festivitatea de premiere a proiectului ISPA, “Apa înseamnă viaţă” organizat de ACET Suceava p.   (cf, adev. 2100 din 14 dec.2010 şi ataşez ca dovadă copia Programului festivităţii de premiere a Proiectului ) p.162-164     .
  - am organizat serbarea – spectacol Serbarea de Crăciun clasa a IIa  (cf. pliantului) p.165
  -am organizat serbarea de Crăciun din 17 dec.2008 la Alessia Kids(cf. adev. 1698 din 15 p.166 .12.2008)p.şi  vizionarea unei piese de teatru p.167
Nivel naţional
           -am făcut parte din echipa de organizare a Simpozionului naţional “O şcoală pentru fiecare,o şcoală pentru toţi” desfăşurat în şcoala noastră în data de 23 mai 2009 p.1(cf. adev.)p. 168
            - am  participat în calitate de coordonator la Concursul Naţional  „Made forEurope”, în perioada 19-20 martie 2010 p. (cf.certificatului de participare)p.169
Nivel internaţional
     - am coordonat acţiunile de strângerea de fonduri în proiectul internaţional “Copilăria între alb şi negru”(cf. adev. 219 din 11.03.2009)p.170
     -am făcut parte din echipa de organizare a întâlnirii de proiect Comenius Regio „Learn to teach” 22 mai 2010  din partea ARED, Asociaţia Regională de Educaţie şi Dezvoltare p.   (cf.diplomei)171,172
       - am coordonat din partea Şcolii nr.10 Suceava, întâlnirea de proiect,  Comenius Regio „Learn to teach”  din perioada  27 aprilie-1mai 2011 prezentând o analiză power-point a stărilor profesorilor la debutul în învăţământ, iar elevii mei au interpretat un dans debutanţilor prezenţi p.  (cf.diplomei)p.
   1.f Rezultate măsurabile obţinute în activităţile culturale şi educative organizate în şcoală cu impact la nivel local, judeţean,naţional, internaţional p.173
Local
     - în  3 decembrie 2010  am  organizat şi participat la activitatea „Crăciun în Europa” din proiectul „Vreau la şcoală”, proiect în parteneriat cu GPN .1,2,3,p.174(cf. adev.)
     - am  participat la activitatea „Mihai Eminescu-poet naţional” din proiectul „Să citim pentru mileniul III”p.  (cf.adev.) în care şcolarii au citit preşcolarilor din opera marelui poet p.175
    - am coordonat  activitatea „Uite , vine Moş Crăciun” şi “Colinde de Crăciun” în parteneriat cu grupa mare a GPP nr.9 “Prichindelul” în data de  dec.2008, 2009 în care elevii au cântat cântece de iarnă acompaniaţi de fluiere (cf, protocolului) p.176,177
   - am coordonat şi îndrumat elevii participanţi la concursul de desene „Paştele în Bucovina”,aprilie 2009p.178
   - am iniţiat şi participat în data de 28.09.2009 la activitatea în  parteneriat „Să păstrăm apele curate” şi  atasez o copie xerox a articolului „Lor le pasă”din ziarul Crai nou, 30 sept.2009p.179,180
   - am pregătit elevii şi i-am însoţit la o oră de înot la bazinul USV.(cf. adev. 2136 din dec.2010) p.181
Judeţean                                                                                                               
          -am participat la concursul de ecologizare „Intră în cursa pentru natură” ediţia I -2011-2012p.157(cf. diplomelor)p.182
         -am fost inviţaţi să plantăm castani de Ziua Pădurii în data de  3  aprilie 2009 activitate înscrisă în calendarul ecologic al Lunii Pădurii în comuna Mitocul Dragomirnei p.cf.extrasul din buletinul informativ aprilie 2009 cu privire la activitatea din com.Mitoc.p.183
       --atasez  extrase din buletinul informativ,aprilie2009.ianuarie şi mai2009 cu activităţi educative în sem. I an şcolar2008-2009 şi cu sărbătoarea bostanilor, oct.2009.p.184-188,  
       -am participat la expoziţia –concurs „Vis de copil în casa bunicilor”,5 iunie 2009 (cf.diplomei)p.189
2.Naţional
            -am coordonat creaţiile literare şi comunicările ştiinţifice din concursul naţional “Copilărie fără frontiere” din oct.2011(cf. diplomelor)p.190,191
           -  m-am  implicat activ în implementarea programului educaţional naţional „Energie pentru viaţă” care s-a extins pe durata  întregului semestru II al anului şcolar 2008- 2009 şi care s-a finalizat cu un concurs de abilităţi practice în domeniul utilizării energiei electrice: completarea caietelor de lucru, participarea la etapa aII-a cu desene despre utilizarea surselor alternative de energie în şcoală şi ultima etapă a constat într-un concurs între reprezentanţii claselor rămase în concurs. Am câştigat locul III şi o imprimantă  multifuncţională. p.192(cf.adv.)
           -  pentru înţelegerea a ceea ce a însemnat acest concurs pentru noi anexez un extras xerocopiat din buletinul informativ al şcolii, mai 2009, despre participarea la concursul EON-Energie pentru viaţă, 2 pagini 194(cf.copiei)
           -  EON-ul ne-a rămas prieten aşa că în septembrie 2009 am fost invitaţi să sărbătorim Zilele E-on. Ataşez o copie xerox din buletinul informativ, sept.2009 despre participarea la sesiunea de informare cu prilejul Zilelor E-on şi despre proiectul educaţional „Ape curate”,un proiect în parteneriat pe care l-am desfăşurat în paralel.p.194 (cf.copiei de pe aceeaşi foaie)     
           -  ataşez un extras din broşura cu desene ale elevilor editată de EONcu desenul realizat de eleva Maximoaia Clarisa, lucrare care ne-a propulsat în eşalonul fruntaş al concursului şi sloganul găsit de un alt elev al clasei, Daniel Prichici.(cf. copiei)p.193
            - am participat cu 4 elevi la concursul  de postere din  Programul  Educaţional „Apa înseamnă viaţă” şi  anexez diploma de participare a elevei Bujorean Ana ,14 dec.2010  p.198, 200(cf.diplomei)
Internaţional
            - am participat  în  proiectul Comenius„Knowing me, Knowing you” la întâlnirea de proiect din 30 martie-3 aprilie 2009, cu lecţie demonstrativă la muzică, cu realizarea de produse souvenir pentru oaspeţii noştri, cu însoţirea lor în vizitarea muzeelor şi a Cetăţii de Scaun a Sucevei şi a altor instituţii de învăţământ sucevene. Am prezentat şi un dans al iepuraşilor de Paşte, iar eleva Struţ Lorena Elena a încântat auditoriul cu melodii populare bucovinene.p.175 (cf. certificatului,extrasului din buletinul informativ, aprilie 2009,referitor la întâlnirea de proiect p.176 şi a  extrasului din buletinul inf. în limba engleză, I CARE, september 2009)p.177 (cf. diplomei)p. 201,202
          -  proiectul Comenius ACT – FACT 2011-2013 a debutat pentru mine personal cu redactarea scrisorii de intenţie de a participa în acest proiect, in septembrie 2011, lună in care am avut şi prima întâlnire de proiect în Suceava, în şcoala noastră. Tot atunci am susţinut o lecţie demonstrativăoaspeţilor noştri din Spania, Turcia şi Slovenia. Lecţia  a avut ca temă  educarea morală a elevilor prin intermediul basmelor româneşti si universaleşi s-a desfăşurat interactiv, pe grupe de elevi, cu două cadre didactice, utilizând brainstorming-ul, tabelul cu informaţii, metoda mozaicului, a aranjării preferenţiale a noţiunilor morale în piramide , puzzle-uri cu basme şi reconstituirea lor, totul în limba engleză În luna martie 2012 elevi şi profesori ai şcolii noastre au fost oaspeţii partenerilor noştri din Slovenia. Cu această ocazie am realizat 5 CD-uri cu sceneta „ Motanul încălţat” pusă în scenă de elevii mei, respectând tema din acel an al proiectului, basmul cu trei fraţi şi implicaţiile morale ale acestuia. De-a lungul anului şcolar 2011-2012 am prelucrat la opţional produsul proiectului „Fairy Tales created by pupils”coordonator dna profesor Rodica Zimbru, o carte cu basme create de elevi, ocazie cu care elevii mei s-au familiarizat cu formulele de introducere şi încheiere ale basmelor din limba engleză. Luna decembrie a anului 2011, dar şi a anului 2012 ne-a prilejuit bucuria de a trimite cadouri handmadepartenerilor noştri cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Am realizat cu elevii mei mici  obiecte artizanale, decorative la abilităţi, felicitări şi obiecte din ghips pictate manual pe tematica proiectului, pe care am transmis mesaje copiilor parteneri.(cf. extrasului din buletinul informativ, sept.2011,anul 7, nr.7, pagina 2 şi diplomei).p.203,204
1.g. Activitatea şi rezultatele obţinute în centrele  de excelenţă şi centrele de pregătire zonală sau cu elevi cu dificultăţi de învăţare p.205
    Dovadă a performanţelor mele didactice sunt diplomele de merit acordate personal însoţite de tabele  cu rezultatele elevilor:
 • Diplome de merit Concursul naţional EUCLID,2009,2011 ,p.207,208,
 • Diploma de participare Concursul naţional Comper an şcolar2011-2012,p.209
 • Diplome de merit  pentru performanţele obţinute la concursul naţional de evaluare în matematică, 2008,2009,2010, 2011,p.210.211,212,213
 • Diplome pentru performanţe obţinute la concursul de evaluare în educaţie la limba română 4.05.2011,p.214.
 • Diplomă cu calificativul “Excelent” la concursul “Canguraşul matematician” an şcolar2011-2012elevului Orhei R.p.215
1.h. Activitate desfăşurată în vederea realizării echităţii în educaţie p.216               
1.h.1.- Atestat de formare continuă “Şcoala incluzivă-şansa fiecăruia”oct-ian-2011p.217,218
        -  Adev. nr.182 / 14.03.2011 cursul “ADHD părinţi şi profesori împreună”
1.h.2.-Educaţie multiculturală prin proiectul „Cultural Voyage through Our Traditional Games”, dovedită prin adresa nr.949 din 10 mai 2011 şi aprobată de directorul Şcolii Nr.8 Suceava p.220
        -Participarea la “Săptămâna mobilităţii europene”(cf. adev.1442 din 21.09.2009)p,221
        -Diplome pentru participarea la ŞCOALA DE VARĂ din 2009, 2011 organizate de AESVşi ARED,.p.222
       - Diplomă de merit pentru participare deosebită la activităţile CLUBULUI DE VACANŢĂ de la Şcoala Nr.3, Suceava, iulie 2010,p.223
       - Diplomă pentru participare la Şcoala de vară AESV 2011 din 19.08.2011,p.224
       - Copie xerox al afişului Şcolii de vară 27iunie-1iulie 2011 şi copie xerox al pliantului Şcolii de vară iulie 2009, p.224,225 ,226
       - Diplomă de merit “Clubul de vacanţă”2 iulie 2010, parteneriat cu Şcoala Nr. 3 Suceava, şi a şcolii de vară, parteneriat cu AESVp.227,228
      -  Proces verbal al şedinţei cu părinţii nr. 4 din 2009,p.229
1.h.4. Rezultatele comunicării cu părinţii, cu autorităţîle locale, concretizate în reducerea abandonului şcolar, a violenţei în mediul şcolar
-participarea -activităţile de prevenire organizate de MAI cf. adev. nr. 85319/52 din 20.08.2009p.230 
-participarea la concursurile “Bradul nostru împodobit”,Cu primăvara ne jucăm”şi “Din nou la şcoala” organizate la Galleria Shopping Center sub auspiciile proiectului “Olimpiadele coilăriei”p.231-234
- am colaborat permanent cu ONG.”Salvaţi copiii”şi am desfăşurat în comun mai multe activităţiîn peripoada 2009-2011(cf. adev. nr.)p.235
1.i. Rezultate măsurabile/cuantificabile obţinute în desfăşurarea unor activităţi practice, educative, formarea de abilităţi  de comunicare, antreprenoriale p.236       
  a. formare de deprinderi practice la Baumax, 11 mai 2011 activitateapractică de sădire de pomi şi plante cu imagini pe tusiromania.ro.p.237
   b. diploma premiul III pentru cunoştinţele legate de folosire sigură a energiei electrice şi pentru abilităţile practice dovedite în cadrul concursului Energie pentru viaţă,p.238
   c. dezvoltarea deprinderilor antreprenoriale  prin vizita din 2 martie 2009  (nr. înreg.260 din 09.03.200),la Fabrica de îngheţată BETTY ICE.p.239
   d. deprinderea obişnuinţei de a se descurca singur în orice condiţie prin participarea în tabăra de aventură VIAŢA  a elevului Prichici Daniel p.240
   e. adev. nr.28886444 din 19.08.2011 de participare la atelierul“Prevenirea traficului de persoane”p.241
   f. educarea abilităţilor de învăţare şi socializare prin organizarea activităţiiZiua Educaţiei-o zi a învăţării împreună cu preşcolarii p.242
   g. Diploma de merit pentru participare meritorie la concursul „Să protejăm aurul verde!”elevei
Beregoi Ivona care a fost membră a comisiei ecologice a şcolii (cf.diplomei şi  adresa ISJ)p.243,244
   h. educare ecologică prin participare la concursuri de ecologie Diploma de merit pentru rezultatele obţinute în cadrul concursului „Intră în cursa pentru natură”, elevei Bîrdu Adriana p.245
   i. dezvoltarea nevoii de a citi  prin acţiunea  din 9 iunie 2011- activitatea „Suceava citeşte din Eminescu”,p.246
  j. dezvoltarea interesului pentru istorie-Adeverinţa nr.684. din 16.06.2011 de organizare a activităţii „Ştefan cel Mare şi Moldova” biblioteca judeţeană p.247
  k. dezvoltarea interesului pentru lectură-Adeverinţă  nr.129 din 21 ian.2010 –activitate tema „Mihai Eminescu-poet naţional”…p.248
  l.  Proces verbal nr. 2886415 din 28.06.2011 încheiat în parteneriat cu Agenţia naţională împotriva traficului de persoane, centrul regional Suceava p.249
  m.  dezvoltarea înteresului pentru tradiţii -adresa către mânăstirea Brădăţel p.250
  n.  dezvoltarea abilităţilor de comunicare prin  vizită tematică la GPP Nr.9 p.251
1.j.Rezultate obţinute -activităţile de voluntariat  p.252
Local  Adeverinţă nr.983 din 22 mai 2009 proiectul „Energie pentruviaţă”,p.253
v  Atestate de participant voluntar la activităţile şcolii de vară,organizată de ARED,  2011.2012,.p.254,255
v  Diplomă de participare pentru rezultatele obţinute în cadrulconcursului „Intră în cursa pentru natură, iunie 2011,p.256
 Judeţean Diploma de voluntariat la “Cercul de lectură în limba engleză”,iulie-sept.2012la biblioteca  judeţeană I.C. Sbierea, Suceava p.257
Naţional Diploma pentru activităţile desfăşurate voluntar în cadrul proiectului de granturi „Copilărie într-un cuib de cuc” finanţat de Fundaţia Soros, Centrul „Educaţia 2000+” ,martie 2011p.281 şi extrase din produsul final p.258,259,260
Internaţional Certificate of attendance certifies participation to Comenius Regio „Learn to teach” project , mai 2010 şi 9 oct.-15 oct.2010,p.,261262
v  Adeverinţa nr.219-2 din 11.03.2009 cu desfăşurarea de activităţi de voluntariat în Proiectul Internaţional „Copilăria între alb şi negru”, noe.-dec. 2009,p.263
1.k  Activitate de coordonator de programe educative şolare şi extraşcolare ; îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare/ redactor reviste şcolare p,264
      a. -Activitate de coordonator proiecte de mediu adeverinţă nr.36478 din30. 11.2009 p.265
         -Adeverinţă de coordonare la nivelul şcolii a Concursului naţional de Matematică LUMINA MATH, ediţia a XIV-a, din 27.11.2010,p.266
        -  Copie a proiectului educativ „Vreau la şcoală”, nr.57 din 11.01. 2011,p.267-.270
        - Adresai nr. 1050 din 24 mai 2011vizate ISJ coordonarea excursiei din 2-3 iunie 2011p.271
    b. Îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare/redactor reviste şcolare 272
    -    Premiul I revistei de ecologie „Oamenii sunt păsări cu aripile întoarse înlăuntru” 2010p.272
     -   Adresa către ISJ nr.829 din 22 aprilie 2009 cu înscrierea la Concursul naţional „Reviste şi jurnalistică” şi a unei pagini din revista clasei a II a p.273,274
     -   Copii xerox ale articolelor şi primelor pagini din  martie 2009, aprilie 2009, septembrie 2009, septembrie 2010 ale buletinului informativ al şcolii„Realizări şi perspective”în limba română înregistrat cu ISSN 1841-2653 şi a celui în limba engleză  I CARE,  ISSN 2065-950 a căror sunt  redactor de la apariţie p.275-285
       c. Adeverinţa nr. 949 din 30 martie 2012 de responsabil de comisie metodică 2007-2009.p.285
          Am susţinut în fiecare an cel puţin o activitate în cadrul comisiei metodice şi anexez extrasul xeroxat a aprecierii activităţii mele din sem I al anului şc. 2021-2012  p.286
1.l Participare la cursuri şi programe de formare, masterat p.287
          Cursuri POSDRU
·        Atestat de formare continuă  seria E, Nr. 0038088 Tehnici de comunicare şi negociere  - PODSRU - EPIGON, din 29 .10.2012 cu fişa competenţelor p. 288,289
·        Certificat de participare la activităţile POSDRU 3/1.3/S/”ID3777, din 8.03.2012p.290
·        Atestat de formare continuă a personalului didactic seria C Nr.0003999 din 29 iunie 2009 în educaţie economică şi antreprenorială şi anexa cu fişa competenţelor,p 291,292,
·         Atestat de formare continuă  seria C, Nr.0015229 Formare-Dezvoltare-Performanţă Modulul I din 15 aprilie 2009 cu fişa competenţelor din 15 iulie 2009,p.292,294 Alte cursuri
·        Cursuri de formare continuă  din cadrul Şcolii de vară, ediţia I.3 iulie 2009, 2010p 295,296
·        Cursurile desfăşurate în cadrul „Zilelor educaţiei de excelenţă”din 27-28 febr.2010,p.297
·        Cursul “ Gestionare resurselor multimedia” CCD ,iunie 2010p.298
·         Cursul „Managementul proiectelor europene, martie 2009 p.299
·        Cursul “Educaţia ecologică şi globalizarea”p.300
·        Cursul “Didactici active performante “şi p.301
·        Adeverinţă nr.10877 din 26.10.2009 de participarea la cursurile de formare organizate de ISJ din 23-25 oct.2009 p.302
         Am urmat cursurile Universităţii „Ştefan cel Mare” masterat, cursuri de zi, fără taxă – Comunicare şi relaţii cu publicul, (cf, diplomei seria G nr. 0015914 din 16 10. 2009)p.303
1.n. Strategia comunitară p.304
         Adeverinţă de membru fondator şi Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei Regionale pentru Educaţie şi Dezvoltare AREDp.305,306,307
1.m Integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în şcolile de masă şi desfăşurarea activităţilor de educaţie remedială p.308
 -   am desfăşurat educaţie remedială cu elevii cu CES Badurlă Denis Radu şi Horeanu Lucian Dumitru, primul elev având certificat de adaptare încă din clasa I, celălalt suferind un accident cranian în iulie 2010. Dovadă stau actele ataşate şi orele suplimentare de reeducare a vorbirii, mobilităţii şi motricităţii elevului Horeanu Lucian. (cf. adev. 922 din 28.03.2012)p,309
*      Adeverinţă nr.922 din 28 martie 2012 care certifică educarea elevilor cu CES,p.309
*      Hotărârea nr.371 din 02.11.2007 şi Certificatul de expertiză şi orientare şcolară al elevului Badurlă Denis –Radu, adeverintă de participare la activitatea de remediere pe durata a patru 4 ani şcolari, p.310,311,312
*     Hotărâre nr.2929 din 14.10 2010 privind adaptarea curriculară a elevului Horeanu Lucian-Dumitru, certificatul de expertiză şi  orientare şcolară şi planul de recuperare p.313,314,315,316
-am elaborat pentru elevii cu CES planuri personalizate de intervenţie, curriculum şi programa adaptate (cf. adev. nr.782 din 27 martie 2013)p.317
1.o. Participarea concretă la susţinerea performanţei şcolare şi la pregătirea remedială p.318
               - am lucrat  şi lucrez respectând particularitătile individuale ale fiecărui elev, considerând că şi elevii foarte buni au nevoie de tratare diferenţiată. Am organizat pregătire suplimentară pentru concursurile naţionale ARHIMEDE,SINUS,FLORICA T.CÂMPAN, EUCLID, EVALUARE ÎN EDUCAŢIE, COMPER,CANGURUL, la matematică şi limba română. Precizez că am avut o serie de elevi (2007-2011) care a făcut din matematică o adevărată pasiune.(cf. adev. nr.780  din27.03.2013 şi diplomelor de merit Euclid, Evaluare în educaţie, Arhimede, Comper)p.319-329
                 - pentru elevii cu deficienţe am organizat şi organizez (şi în acest an şcolar am un elev cu dislexie), pregătire remedială,(cf. adev.nr.781 din27.03.2013), pe care o consider cea mai importantă, pentru că aceşti elevi îţi oferă surprize în progresul individual doar după un efort susţinut, într-o lungă perioadă de timp, pe un singur obiectiv.(elevul Badurlă a învăţat toate literele la sfârşitul clasei a III a)p.329,330 ,331
                 - am îmbogăţit portalul www.didactic.ro  cu articole ce exprimă  experienţa mea in domeniul educaţiei p.332
2.Criteriul performanţe deosebite în inovarea didactică/managerial p.333
          2.a.1.- realizarea în grup a unui suport de curs ,cartea„Competenţe manageriale pentru formare continuă” cu ISBN, Suceava,2011..p.334,335,336
               - redactor al buletinul informativ al şcolii „Realizări şi perspective” ISSN 1841-2653 p.(cf. articolelor publicate în martie2009p.337
               - lucrarea pe CD cu ISSN  1844.-4113 din proiectul SILVER p. , 5 mai 2012,  p.338
              - adeverinţă 976 din 30 martie 2012-elaborarea de miniprograme pentru opţional p.339
              - ataşez tabele centralizatoare nr.998 din 26.05.2009, nr.868 din 27.05.2010nr.950 din 10 mai 2011 cu disciplinele opţionale  şi fişele  de avizare aferente p.340-345
2.b. Alte material cu ISBN, ISSN           
        1).în  volumul de studii de  specialitate„De la tradiţional la modern” –simpozionul naţional gherla ,CLUJ.27 martie 2009, ISBN : 978-973-53-0027-5cu lucrarea „Proiectul Ecoalimentaţia”, pag. 89; p.346,347,348
         2). în buletinul informativ „Realizări şi perspective”Suceava  martie 2011,aprilie2012 , ISSN 1841-2653, articolele „Din palmaresul clasei a IVa B, „Sesiunea de comunicări.prilej de afirmare pentru elevii clasei noastre”;”ConcursulEuclid ţi-a desemnat câştigătorii”, „Luna Pădurii şi Ziua Mondială a Apei, două mari sărbători ecologice”, martie 2012,p349.350,351,352.
         3)în volumul  „Actori pe scena  educaţiei”anul I, nr. 37 , 2010,ISSN1842/659X cu lucrarea  Eco-alimentaţia şi influenţa e_urilor asupra sănătăţii”, pag. 51 şi referat pag. 84;p.353.354.355
        4). în  volumul de studii de  specialitate„Interferenţe didactice” –simpozionul naţional „Campanie şcolară pentru o viaţă sănătoasă”, anul VIII, ediţie specială IIBacău,27 mai 2010, ISSN : 1584. 3777cu lucrarea Proiectul Drepturile copilului- la început de drum ”  p.356,357,358
        5). în volumul studii de  specialitate„Interferenţe didactice”- anul VIII, nr.2/ 2011 Bacău ISSN 1584.3777cu lucrarea „ Feminism raţional- emoţional- femeia mamă”pag.359.360,361
        6). În volumul pe CD „Comunicare, interrelaţionare, eficienţă didactică”, ISSN 1843-9624 p.362
2.b. Elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice cu ISBN sau ISSN p,363           
    - realizarea în grup a unui suport de curs , cartea “Mentorat şi dezvoltare profesională în context European “iunie 2012, ISBN 978-973-0-12984-7p.364,365,366
2.c. Activitate de mentor şi formator p.367
      -Certificat de absolvire seria E nr.0206156 pentru ocupaţia de formator,  din 28.12.2009 şi suplimentul descriptiv al certificatului cod cor 241205  activitate în proiectul Leonardo p.368,369
      -Extras din Programul privind pregătirea pedagogică, lingvistică şi culturală din Proiectul nr. LLP-Ldv/VETPRO/2011/RO/221  din care reiese că am pregătit lingvistic 60 de ore cei 10 participanţi la mobilitătea din Olanda în programul LLL, Leonardo da Vinci,p.371,372
   Sunt membru al AESV de la înfiinţare şi membru ARED (cf .chitanţelor cotizaţie 2010,2011)p.373
2.c.Participarea cu comunicări la simpozioane
    
1.      Simpozionul desfăşurat în cadrul Proiectului Interjudeţean „Şcoala- universul copilăriei mele”, din 19. 02.2011, la Şcoala Bosanci, jud. Suceava, (cf. diplomei)p.374
2.      Participare sesiunea interjudeţeană de referate şi comunicări „Educaţia din mediul rural de-a lungul timpului”,din19 februarie 2010p.(cf. adev,diplomei, copiei CD cu ISSNp.375,376
3.      Sesiunea naţională „Campanie şcolară pentru o viaţă sănătoasă şi sportivă”, din 18 decembrie 2010p.377
4.      Simpozionul naţional „O şcoală pentru fiecare, o şcoală pentru toţi”.p.378
5.      Sesiunea “Tendinţe contemporane în educaţie” din 4.02.2011p. 379
6.      Simpozionul regional„Un mediu curat, esenţa supravieţuirii şi progresul”Constanţa, 2010p.380,381
7.      Simpozion“De la tradiţional la Modern”, din 27.03.2009,p.382
8.       Simpozionul internaţional Sibiu din 20.03.2009,p.383
9.      Simpozionul internaţional „Educaţie şi cetăţenie europeană”,24. 04.2010..p.384
10.  Simpozion internaţional  din cadrul proiectului Grundtvig –Consilierea persoanelor aflate în situaţii de risc”  , Suceava, 5mai 2012(cf.diplomei) p.385
 2c. Contribuţii la cercetări ştiinţifice în specialitate sau în domeniul problematicii înv. şi educaţiei
         Am iniţiat un nou format de proiecte educative, cu un fond inovator de autoeducaţie pe care l-am promovat în  şcoală şi comunitate,dar şi la sesiuni de comunicări ştiinţifice-Tendinţe contemporane în educaţie , 2011.p.386.387,388
2.d. Activitate  în comisia naţională de specialitate
- Am  făcut parte din Comisia de organizare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIIIa în anii şcolari, 2008-2009,2009-2010 şi 2011-2012 (cf. adreselor ISJ nr.984 din 12.04.2010 şi nr. 1761 din iunie 2011)p.390,391,392
2.e. Activitate  în comisii tehnice, de dialog social
  - Am  făcut parte din Comisia pentru inspecţia specială la clasă a candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea posturilor didactice (cf. deciziei nr. 8 din 7 mai2012 p.393
3. Criteriul privind participarea la proiecte p.394
3.a. Proiecte europene
    A. Certificat de participare la proiectul Comenius “ Active Citizenship Through Fairy Content Tales ACT-FACT”  în 11-16 iunie 2012 la mobilitatea din Rota,Spania. (cf. certif. şi paginii din editorialul şcolii în engleză I CARE (trad. IMI PASĂ)p.395 ,396
   B. În februarie 2010 am participat la realizarea proflului mentorului modern într-un curs de formare Certificat of attendance,de participare la proiectul Leonardo VETPRO/2011/RO/221 „Rolul mentorului în optimizarea procesului educaţional în şcoală”, Olanda, 17-23 aprilie 2012 p.397
    C. Certificate of attendance, Mrs.Daniela Babii has participated into Leonardo da Vinci VETPRO  MOBILITY, Budapest, 1-7 february 2010,p.398
    D.  Certificat Europass Mobility RO/1/ 17.02.2010p.399-400
    E. Certificate de participare în proiectul Comenius Regio  „Learn to teach”, CCD,27aprilie-1mai 2011 p.402,403
3.b Proiecte realizate în baza metodologiei de acordare a gradaţiei de merit
-     Am  participat la Proiectul internaţional Comenius „Cultural voyage through our traditional games” jucând jocuri cu elevii parteneri în 10 mai 2011(cf  adev. şi diplomei  „Caravana jocurilor” din 2-10 mai 2010)p.404,405
-   Am semnat un accord Acord de parteneriat nr.795 din 11.05.2010 încheiat cu Şcoala Nr.1 M. Sadoveanu Huşi în proiectul „Copilul şi copilăria”p.406,407
-  Am iniţiat şi organizat toate activităţile din” Proiect program educativ „Ape curate”, avizat ISJ,sept.2009-iunie2010(cf.  copiei, diplomei proiectului,  şi adev. 3789 /20.09.2009p. 408-413
-   Am  realizat un proiect semestrial în martie 2012  de educaţie antreprenorială pe INTERNET cu Scoala Nr.12 Huşi , jud. Vaslui(cf. adev. nr. 951 din 30 martie 2012)  p.414
-  Proiectul educativ „Drepturile copiilor” în parteneriat cu Salvaţi copiii Suceava a fost un bun prilej de autocunoaştere, p.415-418
-   Am continuat seria activităţilor din proiectul pentru sănătatea alimentară(cf.deverinţă nr.950 din 30 martie 2012 –proiectul Eco-alimentaţia) p.419,420,422 423
-  Proiectul educativ „Vreau la şcoală” în parteneriat cu GPP nr.16 s-a constituit din nevoia preşcolarilor de a cunoaşte mediul şcolar”(cf.copiei prpoiectului) p.425
-     Am participat la Săptămâna mobilităţii europene proiect ecologic iniţiat de Primăria Suceava(cf. articolului din b.i. sept.2009) p.424 Proiectele pe care le-am desfăşurat având ca sponsor firma Ramiro ca agent economic  s-au adresat în principal comunităţii locale (“Ape curate”, “Ecoalimentaţia” sau proiectul “Vreau la Şcoală”) şi au avut ca scop schimbarea de mentalităţi şi atitudini la elevi şi părinţi deopotrivă.
4.Creşterea prestigiului unităţii de învăţământ p.426
4.a.Contribuţii la dezvoltarea  instituţională a şcolii
 - Perioada”Şcolii Altfel”ne-a oferit ocazia de adesfăşura diverse activităţi care au constituit subiectul unui articol  de popularizare a şcolii în ziarul “Crai nou”, luni, 9 aprilie 2012, p.427
elevii clasei mele au câştigat concursul “Cu primăvara ne jucăm” întărind renumele(cf. diplomei)p.428
 - elevii din proiectul “Copilărie într-un cuib de cuc” şi-au demonstrat îndemânarea în arta răsucirii hârtiei făcând cinste şcolii noastre cu lucrările expuse la Galleria(cf.articolului din oct.2011) iar elevii clasei a II a D au câştigat premiul I în concursul “Din nou la şcoală”.p429
- am coordonat lucrarea cu premiul I “Copilăria mea”-colaj electronic al elevului Curcan Robert, care a uimit auditoriul cu minunatele clipe din copilăria lui(cf. diplomei)p.430
am coordonat şi îndrumat elevii la concursul de desene sporind prestigiul şcolii noastre,(cf.adev.351 din 16.05.2011p.431
În şcoală s-au desfăşurat mai multe cursuri la care au participat cadre didactice din tot judeţul, sporind renumele şcolii Cursul “Dimensiuni europene ale managementului instituţional” şi “Managementul proiectelor europene” p.433
-am absolvit cursul de mentor în 14,dec. 2009 (cfcertificatului şi suplimentului) p.434,435
    4.b Atragerea de finanţări extrabugetare              
1. Contract de sponsorizare de către firma Ramiro  a proiectuluiEcoalimentaţia.din 3.06.200p.437
2.Proces verbal de donaţie a 4 calculatoare de către METRO Suceava din data  de 2010,.p.438
3. Delegaţie nr.1033 din 3 iunie 2009  şi proces pt. imprimanta obţinută la concursul EON „Energie pentru viaţă”p.439
4.c Realizarea de proiecte extracurriculare cu finanţare extrabugetare
 Proces verbal de finanţare a proiectului  „Ape curate” de către firma „Ramiro srl”p.437
4.d Realizări în ceea ce priveşte  educaţia adulţilor şi conversia profesională
   - Certificat de absolvire evaluator de competenţe,serie E nr.0153706 din 02.03.2011 cu suplimentul descriptiv al certificatului p.441,442,443
    -  Şcoala de vară pt. Adulţi AESV şi Atelierul din Şcoala de vară,p.444,445
 Precizez că toată activitatea mea e datorată minunaţilor elevi pe care i-am îndrumat şi pe care îi îndrum şi cărora ţin să le multumesc din toată inima că mi-au oferit şi-mi oferă clipe de satisfacţie şi bucurie în fiecare zi.
                                                                           Prof. înv. primar, Daniela Babii  
       2.rezultate obţinute la faza naţională a concursurilor şcolare şi ale celor cultural – artistice şi sportive
·         Premiul I , concursul naţional „Primii paşi spre creativitate” conferit elevei Constantineanu Mălina, Iaşi, iunie, 2004,(cf. diplomei)p.46
·         Premiul  al II lea, concursul  naţional al înregistrărilor audio, Bacău, 28 mai 2005 (cf. diplomei) p.47
·         Premiul al II lea, Concursul naţional şcolar SMART, elevei Tabarcea Gabriela Maria,96 puncte 100, sem. II 2006-2007 (cf.diplomei) p.48
·         Premiul al III lea elevei Gontariu Miruna la  expoziţia - concurs organizată în cadrul  Sesiunii naţionale de Comunicări ştiinţifice „Educaţia patriotică, încotro?”, Bacău, 18 noiembrie 2006, (cf. diplomei) p.49
·         Menţiune la concursul naţional „Democraţie şi toleranţă”,etapa judeţeană,27 mai 2006, cu un echipaj mixt clasa a VII a, a IV a, eleva Leonte Alexandra şi elevul Ţibulcă Paul (cf. diplomei) p.50
·         Menţiune la concursul internaţional Kallokagathia „Proiecte de mediu – etapa judeţeană 29 aprilie 2006”,  cu un echipaj format din elevele Stroe Sabina şi Buliga Alexandra(cf. diplomei) p.51
·         Menţiune la concursul naţional de reviste şcolare, etapa judeţeană,14 mai 2007 pentru revista „Amintiri din copilăria mea” (cf. diplomei)p.52,53
        3.rezultate obţinute la faza judeţeană a concursurilor şcolare
·         Premiul I concursul „ Proiecte de mediu”, etapa judeţeană,  Suceava,11iunie 2005(cf. diplomei)p.54
·         Premiul I la concursul interjudeţean „Locuim pe acest pământ, depinde de noi cum”, etapa judeţeană 10 iunie 2006 cu un echipaj al clasei aIIIa D, desfăşurat la Muzeul apelor, Fălticeni şi organizat de MEC, ISJ Suceava, CCE Fălticeni şi CGE Suceava. (cf. diplomei) p.55
·         Premiul  al II lea la concursul „Poveşti ilustrate pe calculator”,etapa judeţeană,21 aprilie 2007 organizat de Palatul copiilor, Suceava, elevei Davidel Paula şi elevului Ţibulcă Paul  la concursul„ Calculatorul, desen şi culoare”,organizat  în aceeaşi zi.  (cf. diplomelor) p.56,57
·         Premiul al III lea la concursul de astronomie „Equinox”, ed.  aIV a- 24 martie 2007 echipajului format din elevii Cazacu Teodor, Tonitac Răzvan, Pricop Şerban, Buliga Răzvan, Angheluş Iulian, Şcoala Nr.10 Suceava, cls. a IV a D(cf. diplomei) p.58
·         Menţiune duetului vocal format din elevele Raluca Gemănariu şi Gabriela Tabarcea din cls. a IIIa D , Şcoala cu cls. I-VIII nr.10 Suceava, la concursul de folclor, etapa judeţeană-categoria solişti vocali, cls. I-IV, 20 .05.2006  (cf. diplomei) p.59
·         Menţiune elevei Gemănariu Raluca la concursul de folclor– solist vocal,etapa judeţeană, 26.05.2007( cf. diplomei) p.60
·         Menţiune concursul naţional de reviste şcolareCreativitate şi cetăţenie democratică”, avizat M.E.C.T., Suceava, 29 iunie 2005, pentru revista „Amintiri din copilăria mea” (cf. diplomei) p.62
·          Premiul special  la sesiunea de comunicări ştiinţifice pentru elevi, etapa judeţeană, 10 iunie 2006 (cf. diplomei) p.63
·         Locul I , la concursul naţional de folclor- solistă vocală, etapa zonală,  Gemănariu Raluca ,6.05.2007 (cf. diplomei)p.64
   d). Pregătirea loturilor pentru concursurile şcolare, participarea în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare p.65
         1)şi3).pregătirea/organizarea loturilor/ formaţiilor şi însoţitor al lotului/formaţiilor
              - pregătirea,organizarea şi însoţirea echipajului la concursul „Proiecte de mediu – etapa judeţeană 2006, cu lucrarea „Eco.alimentaţia”, 29 aprilie 2006 (cf. adev. nr. 302 din ian. 2008) p.66
              - pregătirea,organizarea şi însoţirea echipajului la concursul interjudeţean de ecologie „Locuim pe pământ. Depinde de noi cum” (cf. adresei către Palatul copiilor Fălticeni nr. 1096 din 7 iunie 2006,alături de regulamentul concursului) p.67,68
             -   pregătirea şi însoţirea echipajului şcolii noastre –  la concursul„Drepturile copilului – Participarea copiilor în lupta împotriva violenţei asupra copiilor” ,organizat de SALVAŢI COPIII filiala Suceava,10 iunie 2006, (cf. adresei nr.1051 din 2 iunie 2006 şi diplomei primite) p.69.70
              - pregătirea şi însoţirea concurenţilor participanţi la concursul de astronomie „Equinox”, ediţia a IV a, 24 martie 2007(cf. diplomei) p.71
              - pregătirea, organizarea şi însoţirea elevilor Leonte Alexandra şi Ţibulcă Paul la concursul naţional „Democraţie şi toleranţă”, etapa judeţeană, din 27 mai 2006(cf. diplomei – menţiune elevei Leonte Alexandra)p.72
           2). membru în comisia de organizare
             - organizator al concursului Proeducaţia  în şcoală, 10 dec. 2007 (cf. adeverinţei) p.73  
           4). membru în comisia de organizare a concursurilor judeţene, interjudeţene, zonale, şi a olimpiadei judeţene p.74
             - organizator  al Concursurile naţionale Winners, ediţia  a VII a , sem.I, an şcolar 2005-2006 la materia limba română( cf. certificatului ) p.74
            - supraveghetor,membru în comisia de organizare a concursuluiProeducaţia (conform adeverinţei din data de 23.04.2007)p.75
e). Organizarea /participarea la concursuri şi festivaluri la nivel internaţional, naţional sau interjudeţean, organizarea şi participarea la spectacole, expoziţii, concerte, simpozioane la nivel judeţean/ naţional/internaţional
             1). Organizarea de concursuri, festivaluri, simpozioane, tabere la nivel internaţional
             - am făcut parte din echipa de organizare şi coordonare aConferinţei internaţionale „Parteneriate de învăţare – Dinamică şi perspectivă”, organizată în unitatea noastră în perioada 25 – 27mai 2007 (cf. adev . nr. 305 din 31 ianuarie 2008 ) p.76
            -  am făcut parte din echipa de cadre didactice care au organizat atelierul „Şezătoare folclorică”, în cadrul ceremoniei de arborare a „Stagului Verde” – simbolul programului „Eco-Şcoală, din data de 4 noiembrie 2005 (cf. diplomei de merit ). Precizăm că activitatea a avut ca invitat pe d-l SERGIO SANTOS, reprezentant al Fundaţiei Mondiale pentru Mediul Înconjurător (cf. fotografiilor ataşate) şi a avut ca partener Hanul Domnesc şi Direcţia de cultură, Suceava (cf. adresei nr. 1239 din 18. 10. 2005) p.77,78,79
         -     am  participat cu lucrările a 3 elevi la prima ediţie a Expoziţiei Internaţionale de desene ale copiilor „Pentru tine, ţara mea” în perioada 21 dec. 2006-15 ian. 2007 (cf. diplomei) p.80
            2). Organizarea de concursuri,festivaluri, simpozioane ,tabere,etc la nivel naţional, interjudeţean
             organizator în şcoala noastră a concursului naţional „Proeducaţia”, (cf. adeverinţei din 10. 12. 2007) p.73
             - am un  organizat, ca responsabil al comisiei metodice (cf.adev.263 din 7.02.2006) p.82 şi ca şi coordinator al proiectului  “Eco- alimentaţia”  unschimb de experienţă pe teme ecologice cu cadre didactice  şi elevi de la Liceul Dimitrie Cantemir Iaşi , Şcoala Nr. 12 Iaşi, GPP. Nr. 12 Iaşi- 24 septembrie 2005 care ne-au vizitat şcoala( cf. pliantului şi diplomei) p.83
            - sunt coordonatorul proiectului naţional „Eco-alimentaţia”  (engl.Eco - Health Food”sub auspiciile căruia am organizat activiţăţi cu unităţi şcolare din judeţ (cf. diplomei  an şcolar 2005-2006şi adev. 306 din 31 ian 2008)la p. 84,85
          3). Organizarea de spectacole, expoziţii, concerte. Am organizat:
        -   serbarea locală „Saint Valentine`s Day, în ziua de 13.  02. 2004 în sala mică a Casei de cultură Suceava (cf. adev.  nr.51 din 18 februarie 2004)p.86
        -   expoziţia „Tradiţiile funerare la români. Arta culinară funerară” în holul Casei de cultură, cu ocazia Zilei Europei, manifestare organizată de ISJ în data de 9 mai 2004(cf. diplomei) p.87
        -   serbarea-spectacol „Carte-n dar,/Carte-n dar/Dragul nostru abecedar” în sala Muzeului de Ştiinţe ale Naturii, în data de 9 iunie 2004 (cf. pliantului şi adev.nr. 1142 din 8 .12.2004) p.88, 89
        -   serbarea – spectacol „ Amintiri din copilăria mea”, din 14 iunie 2007, în sala de festivităţi a Muzeului de Ştiinţe ale Naturii (cf. pliantului) p.90
       -    serbarea - spectacol „ Fulg de nea” în data de 19 decembrie 2007 în sala Muzeului de Ştiinţe (cf. pliantului) p.91
          4). Participarea activă la concursuri, festivaluri, spectacole, expoziţii, concerte, simpozioane
        -  concursul „Proiecte de mediu” etapa judeţeană 2006 (cf. diplomei 5 iunie 2006) p.92
        -  concursul „Proiecte de mediu” etapa judeţeană 2007(cf. diplomei 5 iunie 2007) p.93
        -  Concursul de matematică al revistei Arhimede, Suceava, 25 noe. 2006(cf. diplomei acordată elevei Gontariu Miruna)  p.94     
       concursul naţional „ Participarea copiilor în lupta împotriva violenţei asupra copilului iunie 2006, organizat de Salvaţi copiii, filiala Suceava: elevele Devisevici Ioana şi Vasilachi Cristina au obţinut premiul de participare (conform diplomelor primite ). Am pregătit şi am însoţit echipajul la concurs.p.95,96
        - în anii şcolari 2005-2006 şi 2006- 2007 am participat la faza locală aolimpiadei naţionale de educaţie moral-civică cu 7 grupe de elevi,  echipajul format din elevele Filipciuc Andreea şi Ursu Andreea clasificându-se la faza judeţeană a concursului  cu nota 9,00(conform adresei nr. 429 din 30.01.2007) p.97,98
        concursul naţional Cangurul eleva Filipciuc Andreea a obţinutpremiul III cu 104,7 puncte din 110 posibile, (cf. diplomei) p.99
         - elevul Ţibulcă Paul  a obţinut 108,75 puncte din 110, performanţă neegalată de nici un elev din clasa a IVa) la concursul Cangurul,an şcolar 2006-2007. Elevii participanţi la acelaşi concurs  Cojocar Claudiu 96,25, Gontariu Miruna-92,50, Filipciuc Andreea-90,00, Dohotariu Francesca,85,00 (cf. tabelului nominal) p.100
         -  Concursul naţional Winners, limba română şi matematică,ediţiile a VII a, a VIIIa şi a IX a , în decembrie 2005 şi mai 2006, decembrie 2007..(cf. tabelelor cu rezultatele la concursuri)p.101,102,103,104
         - concursului judeţean Echinox, 21 martie 2005 cu 6 desene, toate premiate cu premiul I, II şi III .(conform dilpomelor primite de Ursu Andreea şi Tabarcea Gabriela,Premiul I  ) p.105,106
        - concursul naţional „Suntem copiii Europei”,Botoşani, 29 aprilie 2006 organizat în cadrul Simpozionului Naţional „Asigurarea calităţii în educaţie prin utilizarea strategiilor de evaluare eficientă în procesul de predare-învăţare” eleva Constantineanu Mălina (cf. diplomei) p.107
         - concursurile naţionale organizate sub egida revistei  „Viitorul la pătrat” de la Iaşi: de desen „Petale de suflet”, de circulaţie „O secundă pentru viaţa ta”, de română şi de matematică „Concursurile noastre” în anii şcolari trecuţi ca şi în anul şcolar 2005-2006. Scrisul foarte mărunt şi multitudinea de participări face imposibilă xeroxarea dovezilor(revista apare lunar) .
         -  concursul „ Vis de copil în casa bunicilor organizat de Casa bucovineană Suceava.(cf. adresei nr. 1036 din 1 iunie 2006)  p.108 , 109 
        - am  participat la expoziţii cu lucrări de vânzare din cadrul proiectului „ECOŞCOALĂ” din data de 19 februarie 2004. (cf. diplomei şi fotografiilor) p.110,111
          - concursul „Voinicelul” ediţia aIIIa ,13 mai 2005 (cf. diplomei) p.112
          - festivalul de folcor „Sărbătoarea de sub brazi”, 1 oct. 2006, (cf. diplomelor primite de elevii Ţibulcă Paul şi Gemănariu Raluca) p.113, 114
           - am participat activ la simpozioane:
Ø  la nivel interjudeţean
v  Simpozionul dedicat Zilei Mondiale a Mediului   5 iunie 2006 (cf. adev. nr.5535 din 6.06.2006) cu lucrarea „Manifest pentru o alimentaţie fără aditivi cancerigeni”la p.115
v  Simpozionul  interjudeţean ediţia I „Eco – Şcoala Exemple de bună practică” Bosanci (conform diplomei  din 4.06.2006),  lap. 116
v  Simpozionul interjudeţean „La Putna lumina nu s-a stins” 24 martie 2007, la p.117
Ø  la nivel naţional şi internaţional
v  Simpozionul internaţional „Educaţia timpurie pentru valori europene”ediţia I , 18 martie 2006, (cf. diplomei),la p.118
v  Simpozion internaţional „Educaţie şi cetăţenie europeană”ediţia II, 15 aprilie 2006 (cf. diplomei)la p.119
v  Conferinţa internaţională „Parteneriate de învăţare-dinamică şi perspectivă”, Suceava, 25-27 mai 2007 la p.120
v  Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice ediţia I cu tema „ Eficientizarea actului didactic printr-o strânsă cooperare dintre educatoare-învăţător- părinţi” 3 decembrie 2005, Vaslui (conform adeverinţei nr. 924 din 3.12.2005) la p.121
v  Simpozionul naţional ediţia I „Educaţia ecologică –necesitate europeană,necesitate educaţională” 27 mai 2005 (conform diplomei) la p.122
v  Simpozionul naţional „Strategii alternative de diferenţiere şi individualizare în predare-învăţare-evaluare(cf. diplomei) Botoşani, 11 aprilie 2006, la p.123,124
v  Sesiunea naţională „Propuneri de eficientizare a activităţilor desfăşurate în timpul liber al copilului”13 noiembrie 2004, (cf. diplomei)la p.125,126,127
v  Sesiunea Naţională de comunicări ştiinţifice  „Educaţia patriotică – încotro?” 18 noiembrie 2006, conform diplomei, lap. 128
v  Simpozionul naţional „În slujba mileniului al III-lea creştin” ediţia I 15 mai 2004, cf diplomei, a V-a 28 mai 2005 cf. adeverinţei nr. 1208 din 26 mai 2005, la p.129,130,131,132
v  Simpozionul naţional cu tema „Rolul imaginii în comunicare”, ediţia a II-a, 12 martie 2005,la p.133
Toate participările au fost finalizate cu publicarea lucrărilor.
            f). Rezultate notabile obţinute în activităţi educative şi culturale organizate în şcoală  cu impact la nivel local, judeţean, naţional, internaţional p.134
           1. internaţional – am participat cu prezentarea în power-point a păsărilor din rezervaţiile naturale din jud. Suceava  la activităţile din programul Eco-Şcoală cu ocazia Zilei Internaţionale a Păsărilor, 2 aprilie 2007 (cf. diplomei de participare şi a paginii din buletinul informativ)) p.135,136
 - prezentarea cu ocazia Spring Day a „Dansului florilor”(cf cu pagina din Buletinul informativ al şcolii din aprilie 2005,  diplomei 21martie 2006 )p.137,138
- participarea la programul activităţilor proiectului internaţional PEACH 15-21 nov. 2005,   (cf. pliantului) p.139
-  derularea activităţilor cu părinţii în cadrul proiectului PEACH : februarie 2006 „Joc şah cu tatăl meu” şi martie 2006 organizarea unui concurs cu echipe formate din părinţi şi copii „Proiectul internaţional „PEACH” se drulează cu entuziasm în cadrul întălnirilor părinţi –copii”( cf. Buletinului informativ din februarie şi martie 2006) p.140,141,142
   -
            2. naţional - Şcoala noastră a organizat simpozionul naţional „Educaţie ecologică – necesitate europeană, necesitate educaţională”, 27 mai 2006 în cadrul căruia am prezentat proiectul program „Încălcarea drepturilor omului prin comercializarea produselor alimentare care conţin aditivi cancerigeni” în power point în colaborare cu prof. Gula Mihaela şi referatul „ Eco – repere atitudinale ale muncii de la catedră”. Am fost şi moderatorul sălii 4 -secţiunea 2 a simpozionului. (cf. diplomelor şi pliantelor)p. 143
- diseminarea în şcoală a rezultatelor implementării Proiectului Naţional pentru Învăţământ Rural şi descrierea activităţilor ce au avut loc la Şcoala cu cls. I-VIII Adâncata(cf. paginii din Buletinul informativ, oct. 2006)p.145
 -  coordonarea activităţii de documentare ecologică desfăşurate în cadrulschimbului de experienţă cu instituţii din judeţul Iaşi care  ne-au vizitat şcoala(cf. Buletinului informativ din oct.2005) p.146
- participarea la Evaluarea proiectului „Eco-Şcoala”, din data de 6 mai 2005 cu atelierul „Eco-alimentaţia”(cf. pliantului)p. 147,148
            3. local -am prezentat sceneta „Alba-ca-Zăpada şi cei şapte pitici”în limba germană,  cu ocazia festivităţilor legate de Spring Day (cf. extrasului din Revista şcolii „Zece Plus, nr. 2, aprilie 2004) p. 149
                         - am participat la expoziţia cu vânzare „ Un zâmbet pentru primăvară” din data de 1 martie 2005 ( cf. diplomei ) p.150
                          - organizarea unui concurs pregătitor celui de limba română Winners- 21 noe.2006 (cf. Buletinului informativ al şcolii dec. 2006, din a cărui echipă redacţională fac parte)  p. 151,152
                         -  activitate în parteneriat cu GPP nr. 9 Prichindelul- „Sărbătoarea bostanilor” (cf. articolului redactat în B. I. al şcolii noe. 2006) p.153,154
                        -  activităţi ecologice la GPN Nr.13, Neghiniţă, cf protocolului nr.228 din 9.05.2005 p.155
                        - participarea la schimbul de experienţă „ Excursia –o altă şcoală”, 2 iunie 2004 p. 156
  g).Rezultatele comunicării  cu părinţii şi  autorităţile locale p.157
     - am organizat consultaţii cu părinţii elevilor clasei  în cadrul programului „EDUCAŢI AŞA”, coordonator, d-na institutor, Zimbru Rodica şi în cadrul proiectului internaţional P.E.A.C.H., sedinţe  periodice cu părinţii, lecţii deschise,activităţi în comun cu bunicii, excursii comune, părinţi- copii,  vizite la locul de muncă al părinţilor, ore comune de abilităţi şi educaţie plastică în care elevul a conlucrat cu propriul părinte la realizarea obiectelor pentru expoziţia cu vânzare, concursuri, expoziţii.  (dovadă stau articolele din Buletinul informativ al Şcolii nr.10 ,în copie şi pliante ale serbărilor desfăşurate în parteneriat cu Casa de cultură sau Complexul Muzeal Bucovina) p.158,159, 160  
             -  colaborez cu domnul inspector şef Cucercă Constantin şi d-ra subofiţer Amătrăşoaie Daniela - fostă elevă - din cadrul Secţiei de poliţie Burdujeni, care au susţinut mai multe şedinţe de popularizare a legislaţiei în vigoare.(cf. adeverinţei nr 32 din 16 martie 2005)p.161,
              - la manifestările ecologice din cadrul şcolii cu atelierul Ecoalimentaţia sau legate de proiectul Comenius 3.1,(lecţie demonstrativă), elevii mei au avut prilejul de a se întâlni cu d-l primar Ion Lungu şi cu d-na viceprimar Angela Zarojanu, care le-au apreciat efortul ecologic.(mai 2005,noiembrie 2005,conform pliantelor activităţilor  ) p.162
              -  vizită la intreprinderea Coza-Rux SA Suceava (cf. adresei nr.290 din 20 mai 2005,p.163
            -  am continuat  activităţile din proiectul educativ „Literatura, grădina sufletului meu” şi am organizat vizite tematice la biblioteca centrală şi am sărbătorit personalităţile marcante ale culturii şi istoriei literaturii româneşti - G. Coşbuc(cf. adev. nr. 2273 din 20. 11. 2007 şi adev. nr. 2127 din 12.12 .2006) p.164,165,167
           -  în parteneriat cu ONG-ul „Salvaţi Copiii”am organizat activitatea cu tema „ 15 ani de la semnarea Convenţiei ONU cu privire la Drepturile copilului”(cf. adev. nr. 2167 din 23 11 2004) p.168
          -  în parteneriat cu Complexul Muzeal Bucovina am organizat lecţii de istorie la muzeu, activităţi ce orientează gândirea elevului spre pozitivism şi-i ridică nivelul de cultură şi civilizaţie(cf. cu adev. nr. 705 din 20 02. 2007) p.168
          - cu ocazia  oricărei  excursii am încheiat un proces verbal cu drepturile şi îndatoririle elevilor, moment de  educaţie remedială pentru elevii cu devieri comportamentale (cf. cu adresa către ISJ, care conţine un model de proces verbal, încheiat în data de 6 iunie 2005) p.169
         - am organizat activităţi din proiectul program „Negocierea conflictului în mediul şcolar”(cf. copiei proiectului, vizat de domnul director), rezultatele acestor activităţi materializându-se  participând la Sesiunea de referate „Vezi lumea cu un singur click”, 15 dec. 2007(cf.diplomei) p.170,171,172
 h)Activitate desfăşurată în vederea realizării echităţii în educaţie p. 173
- am participat la întâlnirea de proiect Comenius „ Music and dance , an effective and attractive method of children`s education and integration of children with special needs”, organizată la Grădiniţa cu Program Normal Nr. 12, Suceava (cf. certificatului de participare) p.174
- am participat la cursurile Şcolii de Vară, ediţia a II a, 31 iulie-4 august 2006(cf. diplomei) p.175
i ). Rezultate  obţinute în dezvoltarea unor activităţi practice, educative, pentru formarea de abilităţi de comunicare,  antreprenoriale, economice p.176
- sunt coordonatorul proiectului „Educaţie antreprenorială prin activităţile desfăşurate la extracurriucularul – Prietenul meu, calculatorul,iniţiat de Şcoala Cu cls. I-VIII Nr. 1 Huşi, Vaslui C (cf. adev. nr.304 din ianuarie 2008) p.177,178
j). Proiecte de parteneriat educaţional la nivel local, naţional şi internaţional şi în actv. de voluntariat
- am iniţiat proiectul internaţional „ECO HEALTH FOOD” sau Ecoalimentaţia în cadrul proiectului „ECOŞCOALĂ”. (cf. adev. 306 din 31 ian.2008)
  - am conlucrat şi încheiat parteneriate cu şcolile şi grădiniţele din oraş (cf. copiilor după protocoalele încheiate),dar şi cu o serie de şcoli şi grădiniţe din mediul rural, ajungând să desfăşor activităţi ecoalimentare cu elevii mei laşcoli, grădiniţe şi licee din judeţul Iaşi şi Buzău sau împreună cu copii dinSerbia şi Muntenegru care au sosit în Suceava în cadrul unui proiect lansat de Şcoala „Ion Creangă” . (cf. adeverinţei nr. 2369  din  27.09.2006) p.181 - 198       
-  proiectul este aprobat de ISJ, DSV,medic Gianina Lupeş,de Salvaţi Copiii, Crucea Roşie ,filiala Suceava, şi a fost propus spre finanţare Matra Kap la Ambasada Olandei la Bucureşti în noiembrie 2005(anexez prima filă a proiectului redactat în limba engleză) p.199,200
- acest  proiect a captat atenţia şi d-nei Joella Gipson, profesor la Wayne State University College of Education, Detroit, SUA, care a prezentat elevilor mei şi mai multor cadre didactice implicate în proiect, în mai 2005, obiceiurile alimentare ale populaţiei din nord-estul Americii,fiind oaspete al şcolii noastre şi cu care am colaborat pe Internet în anul şcolar 2005-2006p.182
- sunt membru fondator al ARED, Asociaţia Regională de Educaţie şi Dezvoltare Suceava, (cf. adev.nr,5 din 2 noe.2005) p.202
- am primit distincţia de membru voluntar al Grupului Ecologic de Colaborare GEC Bucovina (cf. distincţiei nr.703 din 5 iunie 2004) p.203

  k). Îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare şi de specialitate p.204:
                -  editez revista clasei „Amintiri din copilăria noastră” care a participat la Concursul de reviste ale claselor „Creativitate şi cetăţenie democratică”, iunie 2006 şi la Concursul naţional de reviste şcolare,14 mai 2007 , organizat de CCD şi ISJ sub egida M.E.C.T.,obţinând două menţiuni.(cf. adev. nr.308 din ian. 2008)  p.205
        - editez şi revista de popularizare ştiinţifică „Învaţă cu mine despre păsări”, care a obţinut menţiune la Concursul naţional de reviste din 14 mai 2007 (cf. diplomei) p.206,207
        -  am participat la realizarea buletinului informativ al şcolii,”Realizări şi perspective” ISSN 1841-2653, publicând articole şi informaţii.Fac parte din colectivul de redacţie al acestei publicaţii lunar, în fiecare din numerele apărute până acum. (cf. copiilor xerox şi adev nr.263din  7.02. 2006)p.208,209,210
       - sunt colaborator permanent la revista interactivă a dascălilor din şcolile de pretutindeni „Viitorul la pătrat” , Iaşi, ISSN -1583-3372. (conform copiilor xerox). P.211,212

  l).Organizarea şi participarea la cursuri de formare p.213
Am participat la cursurile de formare.
 1. „Tendinţe actuale în ştiinţele educaţiei”, ediţia I, organizată de AESV, 2 – 6 august 2004, Suceava (Şcoala de Vară), însumând un număr de 40 de ore de formare p.214
 2. Curs de formare „Educaţia elevilor cu dislexie”,20-21 ianuarie 2005 (cf. adev. nr.28 din 25 ian 2005) p.215
 3. „Managementul clasei”, noe. 2005 (conform adeverinţei nr. 1463 din 7.12.2005) – 12  ore p.216
 4.Curs de iniţiere IT şi curs AEL organizat de CCD,  în perioada 21 august – 14 septembrie 2006 (conform adeverinţei 1662 din 4.12.2006) p.217
 5. Curs de formare continuă „Dimensiunea europeană a educaţiei” desfăşurat în perioada 28-29 aprilie 2007 conform cu Certificatul avizat de MedCT p.218
6. Curs de formare continuă Magister II Modulul II, acreditat de CNFP cf atestatului nr. 3606 din 13 noiembrie 2006, însoţit de anexa seria A, Nr. 0018419 p.219,220
7. Curs de formare„Managementul clasei” 26 mai 2004, conform adeverinţei Nr. 956 din 26 mai 2004.p.221
8. Curs de formare „Tehnici de evaluare”, conform adeverinţei nr. 661 din 11 aprilie 2005 p.222
9. Curs de formare „Educaţia adulţilor”, conform adeverinţei nr. 658 din 11 aprilie 2005 p.222
10. Curs de formare „Lectura şi scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice” conform adeverinţei nr. 665 din 11 aprilie 2005 p.223
11. Curs de formare „Consiliere şi orientare”, organizat de CCD în septembrie 2007 conform adeverinţei 367 din 7.02.2008 p.224

 m). Coordonarea activităţilor din cadrul Strategiei naţionale de acţiune comunitară /activităţi de voluntariat p.225
            Sunt voluntar în cadrul Asociaţiei  Regională de Educare a Adulţilor Suceava , AREAS, conform contractului de voluntariat  nr. 34 din data de 30.10.2005 şi conform adeverinţei de participare a festivalului “Şansele tale” şi la acţiunea  “Satul meu e sat european” conform adeverinţei nr. 58 din 18.01.2006. Sunt membru fondator ARED conform adeverinţei nr. 5 din 27 noiembrie 2006 şi actului constitutive al ARED.  p.226-231

  n). Integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în şcolile de masă şi desfăşurarea activităţilor de educaţie remedială p. 232
             a).   încă din clasa I elevul Cazan-Măcişanu Theodor a avut probleme de adaptare socială, lovindu-şi  în mod brutal  în repetate rânduri colegii, jignindu-i cu vorbe urâte. Discuţiile cu d-na psiholog Fântânariu au relevat prezenţa unui tip de autism comportamental de conjunctură, dar cum elevul este la o perioadă de continuă transformare, se continuă observaţiile asupra lui. (conform cu adeverinţa anexată).p.233,234
       b). în  anul şcolar 2007-2008 a fost şcolarizat elevul Badurlă Denis - Radu, care nu a frecventat deloc grădiniţa. Am conlucrat cu d-na dr. psiholog  Istocescu şi am decis că e necesar ca acest elev, care iniţial a fost trimis la o şcoală specială, să beneficieze de adaptare curriculară la noi în şcoală.(cf. caracterizării şi adeverinţei medicale. Aşteptăm decizia finală a Centrului de asistenţă psiho-pedagogică , elevul fiind în clasa I ) p.235,236             
2.       Criteriul privind performanţele în inovarea didactică  p. 237
   2.2) Reviste şcolare şi de specialitate avizate ISJ :
        -  revista clasei „Amintiri din copilăria noastră” care a participat laConcursul de reviste ale claselor „Creativitate şi cetăţenie democratică”, iunie 2006 şi la Concursul naţional de reviste şcolare,14 mai 2007 , organizat de CCD şi ISJ sub egida M.E.C.T.,obţinând două menţiuni.(cf. diplomelor) p.238
        - revista de popularizare ştiinţifică „Învaţă cu mine despre păsări”, care a obţinut menţiune la Concursul naţional de reviste din 14 mai 2007 (cf. diplomei) p.239
        - particip la realizarea buletinului informativ al şcolii,”Realizări şi perspective” ISSN 1841-2653, publicând articole şi informaţii.Fac parte din colectivul de redacţie al acestei publicaţii lunar, în fiecare din numerele apărute până acum. (cf. copiilor xerox  ale copertelor) p. 239,240
        - am publicat articolul „Noile metode de învăţământţ premiză a integrării cu succes a elevilor de ciclu primar în cel gimnazial” în „Şcoala viitorului”, revistă de informare şi documentare  profesională, Vaslui, 2005. (cf. copiilor xerox) p.241-243
       - sunt colaborator permanent la revista interactivă a dascălilor din şcolile de pretutindeni „Viitorul la pătrat” , Iaşi, ISSN -1583-3372. (conform copiei xerox).p.244

   2.3).   Alte materiale  avizate de ISJ şi CCD din jud. Suceava, Bacău, Botoşani, Vaslui

1 ). în volumul „Interferenţe didactice. Periodic pentru iniţiativă şi dezvoltare profesională” –comunicări ştiinţifice ,Bacău, 15 mai 2004 anul I ediţie specială I ISSN: 1584-3777 cu lucrarea „Dezacordul marcant între părinţi şi insecuritatea copiilor lor ca efect de durată”pag. 20;lap.245,246,247
           2). în volumul „Interferenţe didactice”- ediţie specială, 13 noiembrie 2004, Bacău, ISSN 15884-3777, cu lucrarea „ Hedonism şi afectivitate în  proiectarea şi derularea  serbărilor şcolare” p.248
           3 ). în volumul „Interferenţe didactice. Periodic pentru iniţiativă şi dezvoltare profesională” – studii de specialitate , Bacău, nr.3 2006, ISSN: 1584-3777 cu lucrare pag. 97p.249                                                             
          4). în volumul „Interferenţe didactice”-anul III ediţie specială,II /2006 , Bacău, ISSN 15884-3777, cu lucrarea „ Ghicitoarea populară- text şi pretext în educarea patriotică a noilor generaţii”
p.250
         5 ). în volumul „Interferenţe didactice. Periodic pentru iniţiativă şi dezvoltare profesională” – studii de specialitate , anul IV, Nr.1 /2007, ISSN: 1584-3777 cu lucrarea Evaluarea diagnostică şi formativă” pag.28 p. 251
          6).în volumul „Deschideri europene, Botoşani,aprilie 2007,ISSN:1841-5199, lucrarea „Metode şi tehnici interactive de grup” pag.210 p.252 253,254

          8). În fiecare an am întocmit un opţional cu miniprograme ca discipline noi, avizate de ISJ, (cf. tabelului centralizator cu disciplinele opţionale pentru anul şcolar 2005-2006) p.255,256


   2.4).  Publicaţii cu ISBN (cf. copiilor xerox )

1). în  volumul de studii de  specialitate„La Putna  lumina nu s-a stins” –simpozionul interjudeţean, Suceava,27 martie 2004, ISBN : 973-86511-8-2 cu lucrarea „Descălecători de ţară, dătători de legi şi datini”, pag. 18; p.257, 258, 259
         2). în volumul „Impreună pentru un viitor mai verde” Suceava 5 martie 2005, ISBN:973-660-142-0, lucrarea „Eco – alimentaţia şi influenţa E-urilor asupra sănătăţii”,pag 260,261,262 
         3). în volumul Simpozionului naţional „Educaţia ecologică-necesitate educaţională,necesitate europeană”anul I, nr. 1 , 2006, ISBN(10):973-87227-6-4şi ISBN(13) 978-9973---87227-6-7 1582 cu lucrarea proiect, pag. 93 şi referat pag. 84;p.263,264,265
4). în  volumul de studii de  specialitate„Comunicarea în era informaţională” –simpozionul interjudeţean, Suceava,27 mai 2006, ISBN : 973-87606-8-6-6 cu lucrarea „Hedonismul şi predarea ortografiei în ciclul primar” p.266,267,268
         5). în volumul „Simpozion internaţional Educaţia timpurie pentru valori europene”- ediţie specială, 2006, Rădăuţi, ISBN(10) 973-87227-2-1, cu lucrarea „Adaptarea stilului educaţional al învăţătorului la tipul de gândire autist al copilului cu CES”pag.269,270,271
         6). în volumul Conferinţei internaţionale „Parteneriate de învăţare-dinamică şi perspectivă” ISBN 978.973-7762-43-6, cu lucrarea „Metode şi tehnici de învăţare în parteneriat”, p. 272,273, 274
          7). în volumul Simpozionului interjudeţean„Eco – Şcoala Exemple de bună practică”,Rădăuţi, iunie 2007, ISBN 978-973-88348-0-4,cu lucrarea „Manifest pentru o alimentaţie fără aditivi cancerigeni”, pag 155, p.276, 277,278

c. ).  1. Activitate de:
·          am fost  responsabila comisiei metodice a claselor a II-a în anul 2004-2005 şi am deţinut aceeaşi funcţie şi în anul şcolar 2005 -2006 la clasele a III a .(cf. adeverinţei) p.279
         2. Participare cu comunicări la simpozioane, sesiuni şi referate
- internaţionale:
 1). Colocviul internaţional „Ştiinţele educaţiei: Dinamică şi perspectivă”,ediţia a V a ,6 mai 2005,organizat la Universitatea „Ştefan cel Mare”,Suceava, (cf. adeverinţei) cu lucrarea „S. T. Coleridge. Poet and Philosopher”p.280
 2).  Simpozionul internaţional „Educaţie şi cetăţenie europeană”, ediţia I -31 martie2005 cu lucrarea „Hedonismul predării ortografiei în ciclul primar”, ediţia aIIa -15 aprilie2006 cu lucrarea „Evaluarea diagnostică şi formativă”, ediţia a IIIa - 14 aprilie 2007 cu lucrarea „Metode şi tehnici interactive de grup” (conform diplomelor) p. 281,282
-naţionale
              3).  Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema”Împreună pentru un viitor mai verde”, Suceava, 5 martie 2005, cu lucrarea „Ecoalimentaţia şiinfluenţa E-urilor asupra sănătăţii” (cf. adev şi diplomei) p.283
  4). Sesiunea Naţională de comunicări ştiinţifice „Educaţia patriotică, încotro?”,ediţia a VIII-a, Bacău, 18 noiembrie 2006, cu lucrarea „Ghicitoarea populară, oază da educaţie patriotică a tinerei generaţii” ( conform diplomei şi adeverinţei)  p.284
  5). Simpozionul naţional „Dimensiunea europeană a Educaţiei,ediţia a IV a , Botoşani, 28 aprilie 2007(cf. diplomei) p. 285
  6). Simpozionul Naţional „Şcoala viitorului”, Vaslui, 10 februarie 2007, cu lucrarea „Hedonismul comunicării interpersonale în mediul şcolar”(cf. diplomei) p.286
regionale
              1).Sesiunea interjudeţeană de comunicări ştiinţifice şi referate a cadrelor didactice „Comunicarea în era informaţională (cf. pliantului din 27 mai 2006) cu lucrarea „Hedonism şi comunicare” p. .287,288
              2) Simpozionul interjudeţean Eco-şcoală „Exemple de bună practică”, Rădăuţi, 2 iunie 2007 (cf. diplomei) p.289
          - locale
             1). Simpozionul pe teme de etnografie şi folcor „Sărbătoarea de sub brazi”, com . Adâncata, jud. Suceava, 30 septembrie 2006 (cf. diplomei)p.290

   3). Contribuţie la cercetări metodice – ştiinţifice în specialitate şi în domeniul problematicii învăţământului şi educaţiei
            masterat la Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, specializarea Comunicare şi relaţii publice, cursuri de zi, fără taxă (cf. adeverinţei nr. 15 din 28 ianuarie 2008)p.291
            - experiment la nivel regional vizând aplicarea teoriei hedonismului educaţional  în ciclul primar, prin publicarea în volumele editate cu ocazia simpozioanelor a mai multor articole referitoare la problematica relaţiei dintre educaţie şi  hedonism , ca urmare a aplicării acestei teorii în ore şi în activităţile extraşcolare:
         a). în volumul „Interferenţe didactice”- ediţie specială, 13 noiembrie 2004, Bacău, ISSN 15884-3777, cu lucrarea „ Hedonism şi afectivitate în proiectarea şi derularea  serbărilor şcolare
         b). în volumul „Şcoala Viitorului” Vaslui, 3 decembrie 2005 şi 10 februarie 2007, ISSN 1841-700, cu lucrarea „Hedonismul comunicării interpersonale în mediul şcolar”,pag 15., respectiv pag. 70 cu lucrarea „Noile metode de învăţământ”
         c). în  volumul de studii de  specialitate„Comunicarea în era informaţională” –simpozionul interjudeţean, Suceava,27 mai 2006, ISBN : 973-87606-8-6-6 cu lucrarea „Hedonismul şi predarea ortografiei în ciclul primar”; pag. 308; (cf. copiilor xerox -experimentul nu este avizat ISJ) )

  e). Activitate în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative, în structuri de dialog social şi în comisii naţionale de specialitate
-       particip din 1.09. 2006 în cadrul Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea mobilităţii personalului didactic (cf. deciziei nr. 58, având în vedere Ordinul MedC privind Calendarul mişcării personalului didactic pe anul şcolar 2007-2008 , datată 1.09. 2006) p.292

3). Criteriul privind participarea la proiecte în cadrul programelor de reformă educaţională, coordonate de inspectoratul şcolar, MEC, alţi parteneri
        - am participat activ la activităţile desfăşurate în cadrul întâlnirii de proiect Comenius1.3 „ Părinţii , garanţie educaţională pentru copiii lor  - P.E.A.C.H.”, în perioada 15-20 noe. 2005 (cf. certificatului de participare)p.293
        - am participat la întâlnirea de proiect Comenius 1.1 „ Knowing me, knowing you” organizată la Şcoala cu clasele I-VIII nr.10 Suceava, în perioada 27 februarie-4 martie 2007 (cf. certificatului de participare) p.294
       -  am participat ca membru ARED la întâlnirea de proiectGrundtvig„Bum,bum, adolescence is here!”, organizată în Suceava, România, în perioada 14nov. – 17 nov. 2007(cf. certificatului de participare) .p.295
       -  am participat la o mobilitate a proiectului „Bum, Bum, Adolescence is Here!”, întâlnirea de proiect Grundtvig având loc în Verona, Italia, în perioada 22-29 ianuarie 2007(cf. adeverinţei de participare oferită de organizatorii italieni şi a adev. nr.5 din nov.2006) p.296,297

4). Criteriul privind creşterea prestigiului unităţii de învăţământ / conexe, făcând vizibile rezultatele acesteia în presă, pe site-urile educaţionale, prin sporirea calităţii actului educaţional , manifestat prin locul ocupat de şcoală în ierarhia stabilită de ISJ

 a). Articole în presă – creşterea prestigiului şcolii, contribuţii la dezvoltarea teoriei şi practicii managementului educaţional
     -  un articol în revista părinţilor „Părinţi în Europa”, publicaţie în cadrul proiectului Comenius 1.3. p.298,299
     - două articole în revista „Şcoala Bucovineană” editată de CCD Suceava, anul IX, nr. 6/2006, serie nouă, „Ghicitoarea populară, oază de educare a valorilor intelectuale şi morale, pag.7 şi în capitolul Managementul schimbării, „Negocierea conflictului în mediul şcolar”, pag. 38 (cf. copertei şi pag. de cuprins),p. 300,301
     - Articole în revista „Viitorul la pătrat” ISSN – 1583 - 3372 editată la Iaşi ,
        1. articol în nr. din mai, iunie2005 cu prezentarea partenerilor proiectului Eco Health Food, pag. 2 (cf. copiei) p. 302
        2.  articol în revista „ Viitorul la pătrat”nov. - dec. 2005 „Festivitatea de primire şi arborare a Steagului verde la  Ecoşcoala Nr. 10  Suceava, pag 1,7 (cf. copiei ) p.303,304
        3.   articol în aceeaşi revistă,Nr.1, ianuarie 2006, pag 4 (cf. copiei) p.305
        4.   articol în aceaşi revistă , nr.3 , martie,2006, „Un 8 Martie împreună”, pag.10 (cf. copiei) p.306
        5. articol în aceeaşi revistă, Nr. 5,mai 2006, „Spring Day , Sărbătoarea europeană a primăverii”pag. 17 (cf. copiei)  p.307
 b). Atragerea de finanţări extrabugetare pentru unitate
     - sponsorizare din partea firmei S.C. Accesorii SRL  cu suma de 5.000.000 lei vechi pentru realizarea de mobilier şcolar – an şolar 2004-2005 (cf. copiei contractului) p.308
    -   sponsorizare din partea  firmei S.C. Arhitect SRL cu suma de 300 lei vechi pentru realizarea unei lecţii de abiliţăţi practice (cf. copiei )p.309

c). Realizarea unor proiecte extracurriculare cu finanţare din surse extra bugetare
·         iniţierea proiectului ECOALIMENTAŢIA în cadrul programului ecologic „Eco şcoala” finanţat din surse proprii şi cu srijinul ARED, AREAS
·         coordonez de un an proiectul „Negocierea conflictului în mediul şcolar” în şcoala noastră şi utilizez pentru realizarea obiectivelor proiectului un calculator cu imprimantă donat la începutul semestrului de părinţii elevilor clasei I, an şcolar 2007-2008

d). Rezultate obţinute în activităţile organizate prin parteneriate cu instituţii din domeniul educaţiei
1. la nivel internaţional
     -  prin activitatea ecologică în parteneriat cu Şcoala „Dobrila Stambolik” din localitatea Svrljik, Serbia şi Muntenegru, cu Şcoala Bosanci şi cu Şcoala Ion Creangă, în data de 5 iulie 2005 (cf. adev. nr.2369 din 27.09. 2006) elevii români şi-au demonstrat interesul faţă de problematica proiectului
2.  la nivel naţional şi local
     -   prin parteneriate cu şcolile şi grădiniţele din oraş,dar şi cu o serie de şcoli şi grădiniţe din mediul rural, prin  desfăşurarea activităţilor ecoalimentare din cadrul proiectului Ecoalimentaţia cu elevii mei la şcoli, grădiniţe şi licee din judeţul Iaşi şi Buzău, având invitaţi voluntari ai PEACE CORPS şi pe doamna dr. Joella Gipson – Wayne State University College of Educaţion, Detroit, USA (cf. copiilor protocoalelor încheiate cu partenerii din proiect , adeverinţelor eliberate de partenerii noştri, diplomelor primite, confirmărilor de participare) am schimbat mentalităţi în ce priveşte alimentaţia
3. la nivel local
   - prin activităţi cu GPP Nr. 9 „Prichindelul” în cadrul proiectului de parteneriat educaţional „Cartea- prieten statornic”(cf. protocolului cu nr. 53 din 12.01.2006) elevii i-au ajutat pe preşcolari în efortul de a citi; p.310
   -   activitatea „Eminescu şi copiii” cu GPN  NR.4 „Piticot”, în ziua de 14 ianuarie 2008,  se subscrie unui proiect de educaţie culturală ce se desfăşoară în parteneriat (cf. programului activităţii) p.311
  - am efectuat vizite tematice la Grădiniţa 4 Gulliver- 7 ABC , în data de 5.04.2006 (cf.cererii ) p.312
  - am organizat activităţi în cadrul proiectului „Zilele Porţilor Deschise” în parteneriat cu GPP Nr. 9, 25 mai 2004 (cf. adev. 1034 din 25.05.2004)p.313
 e).  Realizări în ce priveşte implementarea alternativelor educaţionale în învăţământul primar
·         - colaborez de 16 ani cu GPP Nr. 9 „Neghiniţă”, Suceava, preluând colective închegate ale doamnelor educatoare Chelaru şi Dunăreanu. Am conlucrat în cadrul programelor de implementare a metodei alternativeSTEP-BY-STEP (cf. adev.şi aprecierii ) şi am participat la activităţi STEP BY STEP comune cu GPP Nr. 9 Prichindelul.  p.314
 f). Alte activităţi  la nivel judeţean , dovedite prin decizii ISJ
     - excursie tematică cuprinsă în proiectul şcolar Eco Health Food  pe traseul Suceava- Iaşi şi retur, cu activitate ecologică la GPN Nr.12 Iaşi, 10 iunie 2005, aprobat ISJ p315
     - excursie tematică pe traseul Suceava- Vatra Dornei- Tihuţa şi retur, 9 iunie 2006, aprobat ISJ p.316
     - excursie  pe traseul Suceava – Miercurea Ciuc- Sighişoara – Poiana Largului- Tg. Neamţ – Suceava, 11-12 iunie2007, aprobat  ISJ p. 317
     -participare la  toate cercurile pedagogice ex. 18 mai 2006,com. Mitocul Dragomirnei, 22 noiembrie 2007, comuna Vereşti (cf. adev. 22.11 2007) p. 318, 319   - supraveghetor, membru în comisia de desfăşurare a testelor naţionale sesiunea iunie 2007(cf. deciziei ISJ din data de 17. 06.2007, p.320, 321

   Precizez că în întreaga mea activitate nu am încălcat deontologia profesională, nu am avut conflicte interpersonale şi nu am prejudiciat în niciun fel imaginea şcolii.

                                                                                                     Inst. Babii Daniela

Comentarii

Postări populare